Kort Sinopsis

Thys & Trix is ’n skaterlag aksiekomedie met Leandie du Randt Bosch en Bouwer Bosch in die hoofrolle.

Thys en Trix is broer en suster en ook ywerige maar onbeholpe polisiemanne. Hulle onderlangse twis veroorsaak dat hulle geskors word nadat hulle die polisiediens wéér in die verleentheid stel.

Speurder Solomons ondersoek die bedrywighede van ’n misdaad-sindikaat in ’n eksklusiewe gholflandgoed buite Mosselbaai. Vanweë hulle ‘vanilla-voorkoms’ word Thys en Trix vir die eerste keer uitgesonder as die bekwaamste span om ’n ondersoek te lei, of eerder te laat ly, maar die feit dat hulle moet voorgee om ’n getroude paartjie te wees om die ondersoek geloofwaardig te maak, bemoeilik die situasie.

Solomons sal hulle vergesel, maar is glad nie ingenome met die feit dat hy die butler gaan wees nie.

Kort voor lank het hulle ‘n lys van verdagtes. Op die lys is hul bure: die Janse van Rensburgs (die Alfa-paartjie); die Marais (die alternatiewe hippie paartjie); die Le Rouxs (die gay paartjie) en Heidi (die weduwee wat Thys se oog vang).

Is enige van Thys en Trix se nuwe bure moontlik betrokke by die vervaardiging en verspreiding van MTHC, ’n verlammende hallusineringsmiddel?

Storie Agter die Storie

Leandie se pa het een aand vir haar en Bouwer vertel van hom en sy vrou se troudag:

Mr Du Randt en sy nuwe bruid was in hul trouklere op pad na hul wittebrood toe met hul kar gepak vol geskenke, toe hulle afgetrek word deur die polisie in ’n padblokkade. Die polisieman wou nog vir Mnr Du Randt se lisensie vra toe hy sien dat hulle pasgetroud is en laat hulle sommer ry. Mnr Du Randt het toe by homself gespot oor hoe maklik dit sou wees om iets in die geskenkpakkies te smokkel en voor te gee asof jy pasgetroud is.

Leandie en Bouwer het dadelik gedink dat dit ’n lekker basis vir ’n fliek is. Hulle het geweet dat hulle nie verliefdes wil speel nie. Om weg te bly van ’n liefdesverhaal het hulle besluit dat die twee hoofrolle broer en suster sal wees. Hulle het begin werk aan ’n idee en toe vir Quentin Krog en Writer’s Block genader om verder te help ontwikkel aan die konsep.

Short Synopsis

Thys & Trix is a hilarious action comedy with Leandie du Randt Bosch and Bouwer Bosch in the lead roles.

Thys and Trix are siblings and eager yet helpless police officers. Their constant feud results in their expulsion after it causes yet another embarrassment for the police service. Detective Solomons is investigating the activities of a crime syndicate in an exclusive golf estate outside Mossel Bay. Due to their ‘vanilla’ appearance, Thys and Trix are singled out for the first time as the most competent team to lead an investigation. However, the fact that they must pretend to be a married couple to make the investigation credible, complicates the situation.

Solomons has to accompany them, but isn’t happy that he’ll be their butler.

Soon they have an entire list of suspects. On the list are their neighbours: the Janse van Rensburg’s (the alpha-couple); the Marais’ (the alternative hippie couple); the Le Roux’s (the gay couple) and Heidi (the widower who catches Thys’ eye)

Are any of Thys and Trix’s new neighbours perhaps involved with the production and distribution of MTHC, a paralysing hallucinogenic?

Story Behind the Story

Leandie’s father told her and Bouwer about his and his wife’s wedding day one evening:

Mr. Du Randt and his new bride were still in their wedding outfits on their way to their honeymoon with their car filled with gifts when they were pulled over by the police in a roadblock. The policeman wanted to ask for Mr Du Randt’s licence when he saw that they were newlyweds and allowed them to go. Mr Du Randt then joked to himself how easy it would be to smuggle something in the packets of gifts while pretending that you’d just gotten married.

Leandie and Bouwer immediately thought it would be a good premise for a film. They knew that they didn’t want to play love interests. To avoid a love story, they decided that the two main roles would be those of brother and sister. They started developing an idea and then approached Quentin Krog and Writer’s Block to further expand the concept.