Bathoni Robinson

Produksie Ontwerper / Production Designer

Getuielys

Bathoni Robinson

Produksie Ontwerper


Bathoni Robinson se eerste werk in die filmbedryf was as kamera-assistent by die African Cup of Nations in Burkina Faso.

Dit is egter nou al 14 jaar later en gedurende hierdie tydperk het sy uiteenlopende werk in die advertensiebedryf as kunsregisseur en stilis gedoen, en meer onlangs as produksieontwerper aan rolprente. Die rolprentbedryf hou haar die afgelope drie jaar besig – en met haar werkservaring in 10 lande in Afrika het die advertensiewêreld vir haar ’n uitstekende ‘oefenveld’ gegee vir die ontwikkeling van ’n oog vir die interpretasie van detail met betrekking tot die verhaal en mense in ’n produksie.

Haar talentvolle aanslag vir haar werk is duidelik te sien in Bloedbroers, ’n televisiereeks van 13 episodes, en die rolprent Modder en Bloed wat albei in die 1900’s afspeel. Sy het ook op die gewilde reeks Fluiters gewerk en het ’n SAFTA ontvang vir haar bydrae aan Pretville (2013).

“My passie en dryfkrag vir die storievertelproses spruit uit die lae op lae detail; die teksture en visuele ondersteuning wat ’n omgewing vir karakters se uitdrukking bied en die ervaring van hulle wêrelde, hetsy dit die innerlike wêreld van emosie of die uiterlike wêreld van die werklikheid en vertelling is,” sê sy. “Die grootste uitdaging is om die kyker te kan meevoer en ’n ware weerspieëling van die tyd waarin die film afspeel aan hulle te kan bied. Omdat ek tekstuur en detail so waardeer, speel dit ’n groot rol. Om oorspronklike stukke te vind en die egtheid wat saakmaak te handhaaf, lei tot ’n konneksie tussen die tasbare en die emosionele wêreld van die akteurs en die kykers.”


Witness List

Bathoni Robinson

Production Designer


Bathoni Robinson’s first job in the film industry was as camera assistant at the African Cup of Nations in Burkino Faso. However, it’s 14 years later and during this time she’s worked in diverse parts in the advertising industry as an art director and a stylist and more recently, as a production designer on films. The film industry has kept her busy for the past three years and with her work experience in 10 countries in Africa, the world of advertising provided her with excellent practice field for an interpretative eye for detail with regards to the story and people.

Her talented approach her work is evident in Bloedbroers, a television series of 13 episodes and the film Modder en Bloed, both set in the 1900s. She also worked on the popular series Fluiters and received a SAFTA for her contribution to Pretville in 2013.

“My passion and drive for the storytelling process derive from the many layers of detail, textures and visual support that an environment offers characters’ expressions and the experiences of their worlds, whether the internal world of emotion or the external world of reality and storytelling,” she says. “The biggest challenge is transporting the viewer and offering them a true representation of the time period. As I appreciate texture and detail so much, these elements play a big role in my work. Finding original pieces and maintaining the authenticity that matters, connects the tangible as well as the emotional world of the actors and the viewers.”